Αναζήτηση :
 

Δείξε  αντικείμενα
από 1 προς 7 σε 7 

Θέμα Κατηγορία
Tα directories που πρέπει να ειναι write απο χρηστη apache οσον αφορά το splitfiles ειναι ΜΟΝΟ τα pagin + download.
test rrwere
1. Start the computer and press F8 key immediately. 2. In the "Advanced Boot Options" window, select "Safe Mode" and then press "Enter" 3. Login to your account. 4. Click Start 5. In Start Search box, type "regedit", and press "Enter". 6. In Registry Editor window, navigate to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Wi ­ndows NT\CurrentVersion\ProfileList 7. In the left pane, look for the folder name starting with S-1-5 (SID key) followed by a long number, then click the folder and locate ProfileImagePath from the right pane to verify that this is the user account profile that  (...)
Solution Please follow these instructions below: Place your Windows XP CD in your cd-rom and start your computer (assuming here that your XP CD is bootable as it should be - and that you have your bios set to boot from CD) Keep your eye on the screen for messages for booting from your CD: typically, it will be "Press any key to boot from CD" Once you get in, the first screen will indicate that Setup is inspecting your system and loading files When you get to the Welcome to Setup screen, press ENTER to Setup Windows now The Licensing Agreement will come next - Press F8 to  (...)
Στον εκτυπωτή του πρωτοκολλου υπάρχει στο menu μια επιλογή OCR. Μέσα εκεί υπάρχουν διάφορες ρυθμισεις. Η ρύθμιση που έλυσε (...)
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το autoreply στο mail ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Στέλνουμε ενα email στον εαυτό μας πο (...)
Στο Squirrelmail: Eπιλέγουμε την επιλογή Addresses στο πάνω μέρος της οθόνης. Στο κάτω μέρος της σελίδας που εμφανίστηκε και περιέχει τ_ (...)

Δείξε  αντικείμενα
από 1 προς 7 σε 7